Annons

Idealguiden.se - Skönhet & Hälsa | SPA | Hudvård | Hårvård | Träning | Kost | Vikt

Du är här: Inspiration » Kroppsterapi » Kinesiologi och Manuell Muskeltestning

KINESIOLOGI OCH MANUELL MUSKELTESTNING

Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av alternativmedicinen och naturläkekonsten. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.


Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.


Manuell Muskeltestning
Inom kinesiologin använder man sig av s.k. manuella muskeltester för att kunna läsa av en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa muskelspänningen. Man har funnit att alla muskler i kroppen är kopplade till olika inre organ, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i en muskel kan man relativt snabbt få en bild av, var blockeringarna finns.


Behandling - Balansering
Därefter gör kinesiologen en behandling, eller s.k. balansering. Obalanser i kroppen kan påverkas direkt genom massage av muskler, bindväv och akupunkturpunkter eller på reflexzoner för blod- och lymfflödet. Men också med hjälp av mentala visualiseringar, fysiska rörelser, homeopatiska preparat, magneter, näringstillskott, färger eller andningsövningar, mm, mm. En kinesiologibehandling ger oss ökade krafter. Kroppsligt och själsligt.


Några vanliga frågor och svar
De allmänna frågorna här nedan har ställts av hundratals av Svenska Kinesiologiskolans elever under de senaste 10 åren. Svaren ges av skolans rektor, Mac Pompeius Wolontis.


1. Kommer Kinesiologi från Kina?
Nej. Ordet "Kinesiologi" kommer från grekiskan och betyder "rörelse-lära" (kinesis och logos). (Läran om Kina heter "sinologi", latin "Sina" Kina och grekiska "logos" lära). Kinesiologi har alltså ingen koppling till Kina, men vi använder oss dock en hel av kinesisk akupunkturlära och behandlar ofta akupunkturpunkter med fingrar eller andra hjälpmedel.


Kinesiologi är i grunden läran om människokroppen och dess fysiska rörelser (biomekanik, etc). Den moderna tillämpade kinesiologin ("applied kinesiology") började utvecklades av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet. Idag pågår en intensiv forskning och utveckling av nya tekniker och metoder inom ett 40-tal olika grenar av kinesiologin.

2. Finns det många som arbetar med kinesiologi i Sverige och övriga världen?
Nej, inte speciellt många. I Sverige finns det mindre än 100 utbildade yrkesverksamma Kinesiologer, men flera hundra andra alternativmedicinska terapeuter (massörer, naprapater, akupunktörer, kiropraktorer, zonterapeuter, homeopater, m.fl.) som använder sig av kinesiologi som ett komplement eller stöd till sin vanliga behandling. Det land i världen som har flest yrkesverksamma kinesiologer per invånare är nog Danmark.


Andra länder där kinesiologin är relalivt sett rätt stor är, USA, England, Schweiz, Holland, Belgien, Tyskland, Italien, Brasilien, Norge, Australien, Nya Zeeland. Man uppskattar att ca. 2 miljoner elever jorden runt har gått en kurs i "Touch for Health"/Kroppsbalansering (den största kinesiologimetoden för icke-kiropraktorer). Många tusen kiropraktorer i USA och Europa har utbildats av ICAK (International College of Applied Kinesiology) och flera tusen övriga kinesiologer är yrkesverksamma i alla världsdelar.

3. Vad kostar en behandling hos en kinesiolog?
Svårt att svara på, eftersom alla alternativmedicinska terapeuter tar ut sina egna avgifter. Men rätt normalt är ca. 300-600 kronor för en behandling på 30-60 minuter.

4. Vem får kalla sig för Kinesiolog?
Ordet kinesiolog är inte en skyddad yrkestitel (på samma sätt som orden läkare, massör, kiropraktor, naprapat, akupunktör heller inte är skyddade). En del internationella kinesiologiförbund anser att 150 timmars utbildning är ett minimum för att kalla sig för "kinesiolog". Svenska Kinesiologiskolan och flera andra skolor och organisationer anser det önskvärt med 500-1.000 timmars utbildning i kinesiologi och muskeltestning innan man kan arbeta professionellt med kinesiologi (som jämförelse är en kiropraktor/naprapatutbildning idag på 4.000-5.000 timmar).


Många kinesiologer idag har stor skillnad i sin bakgrund och utbildning. En del har bara gått några enstaka helgkurser, andra har studerat det under flera års tid på deltid. En del kinesiologer har också i grunden en annan utbildning (typ naprapat, akupunktör, kiropraktor, massör, etc). Kinesiologin är mycket stor och bred. För att lära sig all kinesiologi som finns (ingen människa i världen kan det) skulle man få läsa uppskattningsvis 5-10 år på heltid (ej inräknat anatomi, fysiologi, sjukdomslära). Därför kan två kinesiologer arbeta helt olika. Även de med liknande utbildning brukar ofta specialisera sig på en eller några typer av test- och behandlingstekniker.

5. Vilka sjukdomar kan man bota med kinesiologi?
Vi anser inte att en kinesiolog botar några sjukdomar. En kinesiolog balanserar blockerad energi - fysisk och psykisk. Vi anser att människan i grunden är en självläkande organism. Många kinesiologer har gång på gång upplevt att människor blivit friska genom att blockeringarna i kroppens nerv- och energisystem behandlats. När kroppens eget signal- och feedbacksystem fungerar bättre kan människan många gånger "bota sig själv". Om en patient är allvarligt sjuk kan en kinesiolog nästan alltid hjälpa till på något sätt. I en sådan situation vill kinesiologen ha ett nära samarbete med patientens läkare (och då är det också viktigt att läkaren är öppen för ett sådant samarbete).

6. Vilka problem eller sjukdomar kan man behandla med kinesiologi?
Eftersom kinesiologin inte arbetar efter modellen att behandla specifika symptom (som heter olika slags sjukdomar), kan vi inte ge några konkreta namn. Men många personer, med många skilda problem/sjukdomar, har blivit mycket bättre av en kinesiologibehandling. En kinesiolog kan behandla kroppens energi- och nervsystem på både ett fysiskt och mentalt plan. Många sjukdomar/problem har en psykisk/mental koppling (antingen som grundorsak eller som en bieffekt av sjukdomen).


Här är några exempel på problem som blivit bättre med Kinesiologi:
Ont i; huvud, nacke, axlar, armar, händer, höfter, knän, fötter.
Matsmältningsbesvär, allergier eller överkänslighet mot; födoämnen, elektromagnetiska fält, tungmetaller, pollen, kemikalier eller olika djur.
Funktionella störningar/besvär i alla de inre organen eller i hela hormonsystemet (vilket kan ge hundratals s.k. sjukdomar eller andra diffusa besvär)
Sömnproblem, fobier, beroenden/missbruk, depressioner. - Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), inlärningsbesvär.
Prestationshöjning för idrottare inom alla typer av sporter.


Många personer kommer till en kinesiolog för att få en förebyggande frisk- och hälsovård. Andra kommer till kinesiologen efter att ha gått runt i den traditionella "vårdapparaten" och inte upplevt sig fått tillräcklig hjälp.

7. Hur länge "håller" en behandling med kinesiologi och hur många behandlingar behövs?
Omöjligt att svara entydigt på. Om en person har haft sina problem i 20 år kan det behövas fler behandlingar än om de funnits i 20 dagar.
Hur länge har personen haft sina problem?
Vad är orsaken? Ett plötsligt enstaka trauma eller en ständigt återkommande, kronisk stressfaktor
Hur stor är personens motivation att egentligen bli av med sina problem?
Hur lever personen idag? Arbete, Familjeliv, Matvanor, Arv?
Alla dessa faktorer (och ibland ännu fler) spelar in. Dock kan de flesta kinesiologer skriva under på att det ofta sker mycket snabba, förbluffande resultat och radikala förbättringar på några få, enstaka behandlingar. Men ibland händer betydligt mindre. Problemen kan i en del fall kvarstå eller kommer kanske tillbaka efter ett tag.
Kinesiologi är ingen patentmetod för att bli frisk. Ingen terapeutisk eller medicinsk behandlingsteknik kan heller utlova det. För en del fungerar kinesiologi förträffligt, för andra kanske en annan metod visar sig vara bättre. Man kan nog i alla fall säga att kinesiologi kan hjälpa alla på något sätt - till 1% eller till 100%.

8. Om man själv vill bli Kinesiolog, måste man då ha någon annan utbildning sedan tidigare?
Nej. Det går väldigt bra att bara utbilda sig till kinesiolog och sedan uteslutande arbeta med det man får lära sig. Dock har det visat sig att de elever som är terapeuter sedan tidigare, med utbildning i någon annan alternativmedicinsk metod, snabbare kommer igång med en egen praktik och arbetet med patienter.
Det bästa med kinesiologin är just att man kan använda det tillsammans med det mesta som överhuvudtaget finns inom naturmedicin och alternativ hälsovård, till exempel; kiropraktik, akupunktur/akupressur, zonterapi, massage, örtmedicin, homeopati, healing, bindvävsmassage, etc. Inom kinesiologin strävar vi alltid efter att påverka människan på ett holistiskt sätt, vi talar om "The Triad of Health" - Strukturellt, Psykiskt och Näringskemiskt.
Kinesiologin är till sin natur ett mycket öppet system. Forskning pågår hela tiden. Hundratals nya tekniker, tester och behandlingstekniker tillkommer varje år. Därför kan de allra flesta hitta något som passar just för hans/hennes arbete. Ju mer man känner till om människan, desto bättre behandlingar kan man ofta göra. Därför är det viktigt med utbildning, både i kinesiologi och i traditionell västerländsk basmedicin/humanbiologi.

All ovanstående text är skriven av:
Svenska Kinesiologiskolan / Mac Pompeius Wolontis, copyright © 1986-2003
Kopiering av denna text får endast göras om hänvisning ges till källan (enligt texten ovan)

Mac Pomeius Wolontis

Sök företag med verksamhet inom detta ämne.

ARTIKLAR

Massage – en lisa för själen

Massage – en lisa för själen

När eller var kan man njuta mer än i händerna på en bra massör? Enligt min mening – ingenstans! Läs mer »
Thaimassage

Thaimassage

Thaimassage beskrivs ofta som en mix mellan massage, yoga, shiatsu och akupressur. Används för att få balans och energi i kroppen och göra kroppen smidig och avspänd. Läs mer »
Öronljus – vad är det?

Öronljus – vad är det?

Jag har sett ordet några gånger men aldrig förstått vad som menas med öronljus?! Blev nyfiken när jag såg det igen häromdagen och tog reda på vad som menas och hur det fungerar: Läs mer »
Body Harmony

Body Harmony

Lyssna till kroppens signaler, känslor och tankar. Lär känna din kropp och ditt sinne. Body Harmony är beröring, andning och närvarande avslappnade sinnen. Läs mer »
Kinesiologi och Manuell Muskeltestning

Kinesiologi och Manuell Muskeltestning

Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av alternativmedicinen och naturläkekonsten. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära Läs mer »
Hot Stone

Hot Stone

Hot Stone Terapi - är en tusenårig tradition från fjärran östern. Med hjälp av värmen från stenarna och aromadofter går behandlingen ner på djupet och är mycket avslappnande och behaglig för kropp och själ. Läs mer »
Akupunktur

Akupunktur

Akupunktur är en av behandlingsformerna inom traditionell kinesisk medicin sedan tusentals år som används vid sjukdom eller för att ge smärtlindring. Läs mer »
Om massage och annan kroppsterapi

Om massage och annan kroppsterapi

Här finner du metoder både för friskvård och mot skador, bl.a. massage. För att utföra någon form av kroppsterapi yrkesmässigt krävs det att man har en gedigen utbildning. Läs mer »
Annons